Pārvaldības darba grupas

Projekta laikā, katrā iesaistītajā valstī, tika nodibinātas pastāvīgas pārvaldības darba grupas. Darba grupas tika veidotas no valsts, reģionālajiem/ vietējiem dalībniekiem, kuri būs atbildīgi par reģionālo RES H/C plānu izveidi un īstenošanu (piemēram, valsts, reģionālās un/ vai vietējās varas iestādes; elektrības un gāzes piegādes pakalpojumu sniedzēji; NVO; utt. Šajā ziņā, katrā valstī tiek organizēti darba grupu semināri, lai paaugstinātu iesaistīto dalībnieku informētību un līdzdalību, kā arī, lai palīdzētu viņiem vienoties par to, kā būtu jāizstrādā un jāīsteno šie plāni.

 

For each country’s Country Governance Committees, as well as other country-specific information, please click on one of the links below: