Galvenā

RES H/C SPREAD projekta mērķis ir izstrādāt sešus enerģētikas plānus atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai centralizētajās siltumapgādes un/vai dzēšanās sistēmās.

Projekts aptver sešus reģionus – Castilla y Leon (Spānija), Emilia Romagna reģions (Itālija), Rīgas plānošanas reģions (Latvija), Rhodope reģions (Bulgārija), Rietumu Maķedonijas reģions (Grieķija) un Zalcburgas reģions (Austrija). Reģioni reprezentēt dažādas Eiropas klimatiskās zonas, kas lielākajā daļā atrodas Vidusjūras reģionā.

Tāpat projekta laikā paredzēts veicināt reģionu un valsts institūciju savstarpējo sadarbību reģionālo plānu izstrādē. Projekta laikā tiks izveidotas darba grupas, kurās ietilps kā valsts institūciju tā arī reģionu un uzņēmēju pārstāvji, lai kopīgi veidotu reģionālo plānu atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai.

Reģionālais plāns kalpos kā vadlīnijas un piemērs atjaunojamo energoresursu efektīvai izmantošanai un plānošanai izstrādājot citus enerģētikas plānus citos novados un pilsētās.

RES H/C Spread projektu līdzfinansē ES Programma “Saprātīga enerģija Eiropai”. Projekta iesaistīti 11 partneri ar koordinatoru ISIS (Itālija). Projekta ilgums no 2014. gada līdz 2016. gadam.

Projekta mērķu veiksmīgākai sasniegšanai, tika noteiktas procedūras, lai identificētu un uzsvērtu saikni starp fundamentāliem plānošanas soļiem.

Zemāk redzamajā interaktīvajā attēlā ir attēlota plānošanas procedūras shēma:

Uzklikšķinot uz “Izmaksu un ieguvumu analīze”, “Valsts darba grupas”, “Kartēšana”, “Reģionālais plāns”, iespējams iegūt papildu informāciju par šīm tēmām.

Cikliskā diagrammas struktūra parāda, ka, pat tad, ja plānošanas procedūras sākumpunkts ir datu vākšanas fāze, katrs solis ir būtisks un viens ietekmē otru.

Stratēģija un mērķi nosaka kādi ir nepieciešamie dati un datu vākšanas procedūra, lai izveidotu AER H/C (atjaunojamo energoresursu) piedāvājuma un pieprasījuma kartes. Tālāk, veicot izmaksu un ieguvumu analīzi, tiek novērtēta alternatīvas īstenošanas iespējas (piemēram, iekļaujot dažādus AER H/C tehnoloģiskos risinājumus), kas, savukārt, ietekmē stratēģijas un mērķu noteikšanu.

Visbeidzot, valstu darba grupu līdzdalība katrā no soļiem ir svarīga, lai veicinātu valsts, reģionālo un citu ieinteresēto pušu iesaistīšanos.

Lasīt vairāk par RES H/C SPREAD projektu

RES-HC SPREAD Brochure – LV