Бюлетини

31/10/2016
Бюлетин, Брой 5, Октомври 2016

07/10/2016
Бюлетин, Брой 4, Октомври 2016

20/07/2015
Бюлетин, Брой 3, Юли 2016

19/3/2015
Бюлетин, Брой 2, март 2015

27/11/2014
Бюлетин, Брой 1, ноември 2014

Стартира проектът „RES H/C SPREAD”

На 10 април 2014 г. в Рим (Италия) се състоя първата среща на партньорите по проекта „ RES H/C SPREAD ”. Координираният от ISIS току-що стартирал проект има за цел да формулира регионални планове запо-добро използване на възобновяемите източници за отопление и охлаждане, като се фокусира върху 6 пилотни региона в различни части на Европа: Кастилия и Леон (Испания), Емилия-Романя (Италия), област Рига (Латвия), Родопи (България), Западна Македония (Гърция) и област Залцбург (Австрия).

Избраните региони представляват различни климатични зони в Европа, което допринася за успешното прилагане на постигнатите добри резултати и разработени методологии в други части на Европа.

Една от първите задачи на проекта ще бъде сформирането на Национални управляващи комитети (НУК) във всеки регион, които ще подкрепят изпълнението на плановете и постигането на съгласие между регионалните власти, главните заинтересовани страни и представителите на обществеността. Следвайки подхода на директното участие, проектът ще се стреми да улесни диалога между всички участващи страни. В тази връзка са определени национални лидери, отговарящи за комуникацията с НУК, управлението на регионални планове за използване на ВЕИ за отопление и охлаждане и популяризирането на проекта на местно ниво. По време на встъпителната среща по проекта, всеки национален лидер представи вероятния състав на съответния НУК и посочи потенциалните затруднения, както и начините за преодоляването им. На страницата на проекта в интернет редовно ще бъде публикувана информация за напредъка и резултатите от проекта.

В момента се провежда анкета, чиято цел е да проучи сегашния опит по отношение на ефективните мерки и стратегии за популяризиране на политиките в областта на отоплението и охлаждането от ВЕИ.

Каним Ви да вземете участие в анкетата, което няма да отнеме повече от 10-15 минути от Вашето време. Информацията, която ще предоставите, както и Вашата личност, няма да бъдат публично оповестявани.

Към анкетата